Sosyal Bilgiler Nedir?

Selam Sosyal Çocuk, ilkokuldan itibaren gördüğün Sosyal Bilgiler dersi nedir ve hangi amaca hizmet eder bunu merak ettiğini biliyorum! Bu sebeple sana kısaca Sosyal Bilgiler dersinden bahsetmek istiyorum.

Sosyal Bilgiler Dersi İçeriği

Evet, ilk olarak bu dersin içeriğinde neler var buna bakalım! Bu bilim dalları, sosyal bilgiler dersinin yararlandığı bilim dalları!

Coğrafya

Peki nedir bu coğrafya? Coğrafya bizim yaşadığımız yeri, çevremizi ve genel anlamda Dünya’yı bizlerin daha detaylı anlaması için var olan bir bilim dalıdır. Coğrafya bilimiyle uğraşan bilim insanlarına Coğrafyacı denir. Coğrafya bize yer şekillerini, iklimleri, Dünya’daki kıtaları, denizleri, doğa olaylarını, nüfusu, nüfusun dağılışını kısaca çevremizde gördüğümüz, hayatımızı bir şekilde etkileyen, bize Dünya’mızı daha iyi anlayabilmemizi sağlayan bir bilim dalıdır.


Acaba Penceresi: Türkiye’de İstanbul ilinin nüfusu yaklaşık 16 milyon iken neden Tunceli’nin nüfusu yalnızca 90 bindir?
Cevaplarını yorumlarda bekliyorum! Sonraki haftalarda cevabını daha da detaylandıracağımız bir yazı ile seni ve kendimi aydınlatacağım. Çünkü Sosyal Çocuk, öğretirken aynı zamanda öğrenendir de!

Tarih


Tarihi konulara olan ilgini biliyorum! Tarihi okumayı, öğrenmeyi seviyorsun ve sürekli bir merak içerisindesin. Tam da bizim istediğimiz gibi. Tarih bilimi, geçmiş zamanda gerçekleşen olayları neden-sonuç ilişkisi içinde inceleyen bir bilim dalıdır. Peki, daha anlaşılır olmak gerekirse: Tarih, geçmişin incelenmesidir! Ne kadar mı geçmiş? Ben diyeyim 100 yıl sen de 3000 yıl nereye kadar gidebiliyorsa! Çünkü Tarih bilimi, geçmişi belgelere, kalıntılara dayanarak inceler. Belgeler ve kanıtlar olmasaydı eğer bundan neredeyse 5 bin yıl önce Sümerler’in yazıyı bulduğuna nasıl emin olabilirdik ki?

Arkeoloji

Evet, okunuşu biraz zor olabilir fakat arkeoloji, birçok bilim için çok önemli bir kaynak. Çünkü arkeoloji demek kazı bilimi demek! Peki, nereyi, nasıl ve neden kazıyoruz? Arkeoloji bilimi ile uğraşan arkeologlar, tarih öncesi çağlarda (yani henüz ortada yazı yokken!) kurulmuş şehirlerin kalıntılarını, birçok yöntem kullanarak arayıp bulan ve kazarak gün yüzüne çıkartan bilim insanlarıdır! Çünkü bir atasözümüz ne diyor?
”Söz uçar, yazı kalır!”
Henüz hiçbir medeniyet yazıyı bulmamışken, bugünkü gibi videolar çekerek bunları genel ağa yüklememişken geçmişte nasıl yaşadıklarını nasıl bilebilirdik? İşte bu noktada yardımımıza Arkeoloji yetişiyor! Bizlere yazılı bir belge bırakmayan eski medeniyetlerin (medeniyet derken geçmiş zamanlarda kurulmuş ve bugün varlıkları sona ermiş eski devletleri, toplumları kastediyorum!) nasıl bir hayat yaşadıklarını arkeologların yaptığı kazı çalışmaları sonucunda toprağın altından çıkan kalıntılarla, aletlerle öğrenebiliyoruz! Unutma, bastığın toprağın altında eski bir medeniyet kalıntısı olabilir!

Nümismatik

Evet, oldukça karizmatik bir ismi olan bu bilim dalının adı aslında para ile ilgili de demektir! Geçmişte kullanılan paraların ve madalyonların hangi karışımlardan yapıldığını hangi dönemde kullandığını araştıran ve bizlere sunan nümismatik, birçok bilime yardımcı olmaktadır!

Antropoloji

Eski zamanlarda yaşayan insanlar acaba nasıl gözüküyorlardı? Bunu hiç merak ettiniz mi? Nasıl kıyafetler giyip nasıl evlerde yaşıyorlardı? Yüzleri nasıl görünüyordu, saçlarını nasıl şekillendiriyorlardı? İşte, antropoloji kısa anlamıyla insan bilimidir! İnsanların eski zamanlarda ve günümüzde sahip oldukları fiziksel özellikleri inceleyen, bu bilimle uğraşan antropologlar, geçmişte yaşayan insanları daha iyi anlayabilmemizi sağlayarak birçok bilime katkı sunuyorlar! Sen de belki sosyal bilgiler dersinde birçok antropoloğun yapmış olduğu çalışmaları farkında olmadan inceledin, okudun!

Kronoloji

Zamanı hizaya getiren bilim! Yani şöyle de diyebiliriz: Olayların tarihlerini sıralı bir şekilde bize sunan kronoloji sayesinde bazı olayları anlamamız daha kolay!
Örneğin:
Sosyal Çocuk fikrinin doğuşu: 21 Aralık 2020
Sosyal Çocuk fikrinin hayata geçirilişi: 21 Ocak 2021
Sosyal Çocuğun yüzlerce çocuğa ulaşması: ?

geçmişten bugüne doğru ya da bugünden geçmişe doğru sıraladığımız olaylar bize birçok noktadan faydalar sağlar! Bakarsınız Sosyal Çocuk, yukarıdaki soru işaretinin yerini kısa zamanda yeni bir tarihle doldurur!


Sosyal Bilgiler Dersi Neyi Amaçlar?

Evet, Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinden ve içeriğindeki bilim dallarından kısaca bahsettik. Şimdi biraz da Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarından bahsedelim!
Sosyal Bilgiler dersi ilkokul 4.sınıftan itibaren 7.sınıfa kadar devam eden bir derstir ve temel amacı: Sürekli değişen ve gelişen dünyayı öğrencilere aktarabilmek, öğrencileri belli sorumlulukları alabilecekleri bir olgunluğa eriştirmek, kültürünü ve dünyadaki diğer kültürleri ona tanıtmak, ülkesine faydalı, bilinçli bir vatandaş olarak yetiştirmek, özgüveni yüksek, bilgili, ön yargılarından arınmış, ideal bir birey olarak öncelikle kendisine daha sonra Türkiye Cumhuriyeti devletine yararlı bir insan olarak hayata kazandırmaktır.

Evet, peki Sosyal Bilgiler dersi senin için ne ifade ediyor? Bunu bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsin!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir